De Driestroom

De kamertrainingsboerderij is door de franchiseconstructie een locatie van Stichting De Driestroom maar wel met een maximale eigen regie, wat voor ons als zorgverlener buitengewoon belangrijk is en een van de pijlers van onze werkwijze. Wij zijn als franchisenemer verplicht en onlosmakelijk gekoppeld aan alle benodigde zorgprocedures en -protocollen van Stichting De Driestroom en voldoen dan ook aan alle kwaliteitseisen die door het Zorgkantoor en de wetgever aan Stichting De Driestroom worden gesteld. Stichting De Driestroom is ISO gecertificeerd.

De kamertrainingsboerderij maakt in 2011 deel uit van een keten van meerdere Driestroomhuizen, gesitueerd in Noord-Brabant en Gelderland, die hoofdzakelijk kinderen of jongeren met een LVG indicatie verblijf met behandeling bieden. Een groot voordeel is dat onderling deskundigheid wordt uitgewisseld door periodieke bijeenkomsten, door uitwisselingsmogelijkheden van kinderen of jongeren tijdens vakanties of time-outs en crisissituaties.

Driestroom_nieuw_900_426_80_c1